خدمات ویدیونگار: طراحی استراتژی، تولید و بازاریابی ویدیو
خدمات ما به شما کمک می‌کند به اهداف خود بیش از پیش دست یابید؛ مشتریان جدید و فروش بیشتر داشته باشید.

تولید ویدیو یک گام آغازین است

… یا، دقیق‌تر یک گام میانی است. این فرایند با طراحی استراتژی آغاز می‌شود، آنجا که ما پس از انجام تحقیقات بازار و مخاطب شناسی، پیام محوری برند شما را طراحی می‌کنیم همین‌طور اهداف مورد انتظار را مشخص می‌سازیم. این فرایند با پایش مداوم، تحلیل نتایج اثرگذاری و بهبود فرایند به انجام می‌رسد. به این طریق مطمئن می‌شویم که نتایج به‌دست‌آمده بهترین نتایج ممکن است.

طراحی استراتژی ویدیو

طراحی استراتژی

فهم اهداف سازمانی؛ آشنایی با مخاطب و فضای ذهنی او؛ و شناخت بازار برای طراحی استراتژی حیاتی است. ما در فرایند تولید ویدیو متعهد به طراحی دقیق محتوا هستیم تا بهترین نتایج ممکن به دست آید.

  • استراتژی ویدیو
  • برنامه‌ریزی محتوا
  • طراحی کمپین
  • راهنمای معرفی برند
تولید ویدیو

تولید ویدیو

ما برای تولید ویدیو از خلاقیت فراتر می‌رویم، با بهره‌گیری از یافته‌های مرحله قبل، ویدیویی تولید می‌کنیم که بیشترین بازدهی را داشته باشد و مخاطب را در مسیر فروش همراهی کند.

  • ایده پردازی خلاقانه
  • روایت‌پردازی
  • تکنیک‌های تولید

بازاریابی ویدیو

ساختن ویدیویی که بارها و بارها دیده شود یک مزیت عالی است اما تعداد بازدیدهای یک ویدیو تنها یک روی سکه است چراکه یک ویدیو ممکن است دیده شود اما تاثیرگذار نباشد. تمرکز ما بر هدایت هدفمند ترافیک اینترنت برای بازگشت حداکثری هزینه‌های بازاریابی شما است.

  • انتشار ویدیو
  • تبلیغ ویدیو
  • بهینه سازی ویدیو

فرایند ویدیومارکتینگ در ویدیونگار