بازاریابی ویدیو

ما کمک می کنیم پیام شما تا حد ممکن به دست مخاطب هدف برسد.

هر روز کسب و کارهای بیشتری به سوی تولید محتوای ویدیویی روانه می شوند چه اینکه به تجربه دریافته اند این شیوه در مقایسه با رویکردهای سنتی تبلیغات به مراتب برای ایجاد ارتباط با مشتری و تشویق او به خرید موثرتر است

اما بسیاری از آنان همچنان این شیوه مطلوب را به اشتباه به کار میگیرند به این دلیل که عمدتا تمام هم و غم خود را متوجه مرحله تولید ویدیو می کنند و برای بازاریابی محتوای تولید شده چندان انرژی صرف نمی کنند. به این صورت ممکن است ویدیویی مطلوب و تاثیرگذار بسازند اما اگر این محتوا به دست مخاطب هدف نرسد عملا تمام تلاش ایشان بی فایده است.
ما تلاش می کنیم مسیرها و رسانه های درست را برای رساندن محتوای شما به حداکثر مخاطب شناسایی کرده و پیشنهاد دهیم. در این مرحله نیز تحقیقاتی که درباره طیف مخاطبان شما انجام شده به کار می آید.

انتشار ویدیو

ویدیو شما باید در محل مناسب آن از وب سایت ها گرفته تا شبکه های اجتماعی و یا از طریق افراد تاثیرگزار درحوزه فعالیت شما منتشر شود

تبلیغات ویدیو

با استفاده از تبلیغات هدفمند نرخ کلیک ویدیو شما افزایش می یابد. با استفاده از بهترین کلیدواژه ها و بهره گیری از فنون تبلیغ نویسی این هدف قابل تحقق است