طراحی استراتژی ویدیو

محتوای ویدیو باید به‌گونه‌ای طراحی شود که با نیاز واقعی مخاطب هماهنگ باشد، اگر توانستید نیاز مخاطب را به خوبی تشخیص دهید و محتوای مناسب برای آن تولید کنید استراتژی ویدیو شما کامل است!

چه بخواهید پیامی را منتقل کنید یا مردم را به اقدام و عملی وادارید، ویدیو بهترین و مؤثرترین شیوه متقاعدسازی از میان ابزارهای متنوع ارتباطی است؛ اما این ابزار باید ماهرانه به کار گرفته شود تا نتیجه دلخواه به دست آید.

یکی از مشکلات کار حرفه‌ای در حوزه ویدیو، وجود تعداد بالای ویدیو در اینترنت است. ویدیوهایی که به صورت غیرحرفه‌ای تولید می‌شود و در واقع مجموعه‌ای از تصاویر پشت سر هم است. ویدیو حرفه‌ای باید هدفمند و مرتبط با موضوع طراحی شود و از نظر مخاطب جذاب و غیر قابل صرف نظر کردن باشد. به همین دلیل نیز انجام تحقیق روشمند پیش از تولید ویدیو ضروری است و طراحی استراتژی ویدیو اهمیت دارد.

این زمان و پول شماست که در محتوای ویدیویی صرف می شود. پس چرا نتیجه رو به شانس و اقبال واگذار می کنید؟ نگاه استراتژیک ما به شما کمک می کند تا جمعیت هدف اصلی تان را بارها و بارها مورد خطاب قرار دهید.

استراتژی بازاریابی ویدیویی

چگونه ما با مخاطب گزینش‌شده و با محتوای درست ارتباط بگیریم و ویدیو را به‌گونه‌ای توزیع کنیم که در معرض دید حداکثر مخاطب قرار گیرد.

استراتژی محتوا برای ویدیو

تحقیقات روشمند و عمیق می‌تواند محتوای مناسب را تولید کند تا با مخاطب هدف ارتباط مؤثر برقرار شود و او را با شما تا مراحل بعدی همراه سازد.

طراحی کمپین ویدیویی

با دانستن تکنیک‌های متقاعدسازی مخاطب و رساندن او به مرحله اتخاذ تصمیم، می‌توان کمپین‌های هدفمندی طراحی کرد که مخاطب را به مشتری تبدیل می‌کند.

طراحی چارچوب تولید ویدیو

تمام ویدیوهای شما باید یک پیام واحد درباره برندتان منتقل کند تا نگرش مخاطب نسبت به آن شکل گرفته و تثبیت شود.