ویدیو داستان شرکت

به مخاطب اطلاعات بدهید تا مشتری شما شود. روایت داستان کسب و کارتان برای مخاطب هم جذاب است و هم تاثیرگذار

ویدیو داستان شرکت داستان تیم و تاریخچه‌ای که پشت سر کسب‌وکار شما قرار دارد را روایت می‌کند که در ایجاد حس اعتماد و ترغیب خرید مؤثر است.

چرا شما باید ویدیوهایی که داستان شرکت شما را روایت می‌کند بسازید؟

مردم دوست دارند با کسانی معامله کنند که می‌شناسند و به آن‌ها اعتماد دارند. برای همین تولید ویدیوهایی که ماجرای شما را روایت کند اهمیت دارد. این نوع ویدیوها مخاطب شما را با ارزش‌ها، اهداف و تیمی که در پس پرده قرار دارد آشنا می‌کند. برخی مزایای این دست ویدیوها:
+ ایجاد رابطه و حس علاقه در مخاطبان شما
+ ایجاد حس اعتماد به برند

این شیوه در کجای قیف فروش شما به کار می‌آید؟

این ویدیوها در انتهای قیف فروش قرار می‌گیرند چراکه هدف آن‌ها ایجاد حس اعتماد و ترغیب مخاطب به اقدام و خرید است. نشان دادن اینکه پشت برند و محصول افراد واقعی قرار دارند به قوه تشخیص مخاطب شما کمک می‌کند و یک نوع حس پیوستگی در مخاطب ایجاد می‌کند که برای شکل‌گیری معامله ضروری است.