ویدیو بهره گیری از گواه

اگر به محصول خود مطئنید بگزارید مصرف کننده شما را تبلیغ کند. تجربه مصرف برای مخاطب شما جذاب است و بیشتر از سایر روش ها مخاطب را متقاعد می کند

ویدیوهای کوتاهی که در آن مشتری تجربه خود درباره استفاده از محصول یا خدمات شما را تشریح می‌کند. این شیوه‌ای بسیار مؤثر و مفید برای ایجاد اعتماد است.

فواید ویدیوهای گواه چیست؟

۸۵% از مشتری‌ها اظهار کرده‌اند که پیش از اینکه احساس کنند می‌توانند به یک محصول اعتماد کنند نظرهای ثبت شده را مرور می‌کنند و به همین دلیل نیز ویدیوهای گواه در ایجاد حس اعتماد بسیار مؤثر عمل می‌کند و در هرگونه استراتژی ویدیو یک جزء ضروری است. برخی از فواید این دست از ویدیوها:
+ ۸۵% از مشتری‌ها به دنبال ریویوها را پیش از خرید نگاه می‌کنند
+ اعتماد به برند را ایجاد و گسترده می‌کند
+ نرخ فروش را افزایش می‌دهد

این شیوه در کجای قیف فروش شما به کار می‌آید؟

ویدیوهای گواه در انتهای قیف فروش (مرحله اتخاذ تصمیم) به کار می‌آید آنجا که مشتریان بالقوه به دنبال انتخاب از میان مجموعه‌ای از امکان‌هاست. این دست ویدیوها نرخ فروش را افزایش داده به این صورت که سرنخ به دست مشتری می‌دهد و با ایجاد اعتماد به برند مخاطب را به مشتری تبدیل می‌کند.