ویدیوهای نمایش مرحله

مخاطب دوست دارد فرایند تولید یا نحوه استفاده از یک کالا/خدمت را ببیند. تولید راهنمای ویدیویی شما را از سایر رقبا متمایز می سازد

این نوع ویدیوها فرآیند تولید یا نحوه استفاده از کالا/خدمات را نشان می‌دهد. چه شما محصولی بفروشید یا خدماتی ارائه دهید مخاطب بالقوه شما می‌خواهد آن را در عمل مشاهده کند! ویدیوهای چگونه این کار را به انجام می‌رسانند و منجر به خرید می‌شود

چرا شما باید از ویدیوهای نمایش مرحله/چگونه استفاده کنید؟

شما باید ازاین‌دست ویدیوها بسازید. این‌ها کمک می‌کنند تغییر نگرش مشتری و انتخاب عقلانی اتفاق بیفتد. مشتری می‌خواهد بداند چه چیزی را می‌خرد و این حق مسلم اوست! برخی مزایای این نوع ویدیوها:
+ افزایش نرخ فروش
+ ایجاد اعتماد

این شیوه در کجای قیف فروش شما به کار می‌آید؟

ویدیوهای نمایش مراحل/چگونه در انتهای قیف فروش (مرحله اتخاذ تصمیم) قرار می‌گیرند چراکه هدف آن نمایش ویژگی‌های کالاست